Jääaikavaraukset  puh. 044 797 8777

Tuki-Areena info

Tuki-Areena avattiin joulukuussa 2012. Hanke lähti käyntiin Rauman seudun vaikean jääaikatilanteen takia. Hankkeella haluttiin lisätä erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksia jääurheilun harrastamiseen.

Raumalaiskiekkoilun Tuki ry aloitti vuonna 2010 hankkeen harjoitusjäähallin rakennuttamiseksi Lähdepellon urheilualueelle. Ensimmäisen kerran valtionavustusta haettiin loppuvuodesta 2010. Ensimmäisellä yrittämällä Opetusministeriö ei tukea myöntänyt; syinä mm. kaavan ja rakennusluvan puuttuminen.

Vuonna 2011 Raumalaiskiekkoilun Tuki ry perusti yleishyödyllisen Tuki-Areena Oy:n viemään rakennusprojektia eteenpäin. Hanketta jatkettiin Rauman kaupungin kanssa kaavoituksen ja rakennusluvan suhteen. Myös harjoitusjäähallin suunnitelmat alkoivat muotoutua. Valtionavustushakemus jätettiin uudelleen loppuvuodesta 2011.

Kevään 2012 aikana kaavoitus saatiin valmiiksi ja lainvoimaiseksi. Myös rakennuslupa hyväksyttiin. Tuki-Areena Oy:lle myönnettiin valtionavustusta 750 000 euroa 20.4.2012, minkä jälkeen tehtiin nopeasti päätös harjoitusjäähallin rakentamisesta.

Rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2012, ja harjoitusjäähalli otettiin käyttöön saman vuoden joulukuussa. Rakennusprojekti siis kesti vain seitsemän kuukautta, mitä voidaan pitää varsin nopeana aikatauluna.

Takaisin